Printas på Ilford Gold Mono Silk

Enormt bra svärta och en fin övergång i gråtonerna gör det speciellt lämpat för svartvita utskrifter. 

5